Het ontstaan van vereniging Tennispark Rozenrust

Tennispark Rozenrust is al meer dan een halve eeuw een begrip in Leidschendam, aanvankelijk waren Leidschendam en Voorburg namelijk twee zelfstandige gemeentes. De gemeente Leidschendam was eigenaar van het park en had mensen in dienst die verhuur en onderhoud regelden. Tevens woonde de opzichter in het huisje naast het park.

Van toen dateert ook de indeling in hoofdhuurders en dagdelen – waarschijnlijk voor de gemeente iets overzichtelijker en minder arbeidsintensief dan allemaal losse leden. Vele hoofdhuurders zullen zich Mevr. M.M. de Konink herinneren, die elk seizoen de tennispasjes en de code van de deur per brief toestuurde.

In het begin van 2012 kwam de inmiddels samengevoegde gemeente Voorburg-Leidschendam echter met een nieuw geluid:


Overname tennispark Rozenrust?

De gemeente wil het beheer en verhuur van (sport)accommodaties zo veel mogelijk overlaten aan de markt. Zij ziet dit niet als een gemeentelijke taak. In de Voorjaarsnota 2011 is besloten om te stoppen met het beheer van tennispark Rozenrust in Leidschendam. Twee particuliere partijen hebben zich gemeld bij de gemeente om dit over te nemen. Het college van burgemeester en wethouders gaat met beide partijen in gesprek om de mogelijkheden om het tennispark open te houden te bespreken.

[Het Krantje, vrijdag 24 februari 2012]


De toenmalige huurders op Rozenrust waren in rep en roer. Zou dit het einde van een mooi tijdperk zijn?

Uiteindelijk is door een aantal huurders besloten om een vereniging op te richten met de intentie om zelf het park te pachten. De vereniging Tennispark Rozenrust werd op 3 april 2012 opgericht met Rikie van Blijswijk als voorzitter, Bep Pays als secretaris en Ernst van Schendel als penningmeester. De gemeente toonde zich bereid om via een erfpachtcontract met onze vereniging in zee te gaan en zou de banen in nette staat overdragen. Alles leek opgelost.

In de loop van 2012 veranderde de gemeente echter van standpunt. Men wilde ingaan op ons verzoek om een erfpachtregeling, maar vervolgens zouden alle opknapwerkzaamheden voor eigen rekening komen, er was geen geld meer over voor Rozenrust. Het project dreigde te stranden, het bestuur zag weinig overlevingskansen, maar eind 2012 traden nieuwe bestuursleden aan die alsnog een poging wilde doen: Winfried Achterhof (initiatiefnemer tweede poging en voorzitter vanaf begin 2013), Sjoep Stoelinga (bestuurslid technische zaken) en Kirsten Rahbek (secretaris). In mei 2013 werd het erfpachtcontract met de gemeente ondertekend, de penningsmeester werd in 2015 door Dick Klein vervangen en de rest is geschiedenis: anno 2021 met 1 jaar corona achter de rug hebben wij nieuwe, prachtige banen, een opgeknapt clubhuisje en zijn wij nog steeds alive and kicking en staan wij te popelen om alle oude en nieuwe spelers te verwelkomen. Een mooi bewijs van de kracht van burgerinitiatief en de inzet van vrijwilligers. Samen lukt het wel!